Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами робіт

за 2010–2019 роки

(тис.грн)

Витрати на виконання наукових досліджень і розробок – усього, тис.грн

У тому числі на виконання

фундаментальних наукових досліджень

прикладних наукових досліджень

науково-технічних

(експериментальних) розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

тис.грн

у % до загального обсягу витрат на виконання наукових досліджень і розробок

20101

33085,1

5815,5

17,6

14411,8

43,5

12857,8

38,9

20111

31979,0

6187,3

19,4

15263,8

47,7

10527,9

32,9

20121

32600,1

8833,7

27,1

12267,5

37,6

11498,9

35,3

20131

67103,2

7966,6

11,9

11241,1

16,7

47895,5

71,4

20141

36691,4

8496,3

23,1

9197,6

25,1

18997,5

51,8

20151

50885,2

8777,2

17,3

8669,9

17,0

33438,1

65,7

2016

41902,0

6039,4

14,4

11226,2

26,8

24636,4

58,8

2017

44296,3

8183,5

18,5

14838,7

33,5

21274,1

48,0

2018

49238,5

9075,4

18,4

24263,8

49,3

15899,3

32,3

2019

46342,6

3765,0

8,1

22634,8

48,9

19942,8

43,0

_________________

1 Дані за 2010–2015 роки перераховано без урахування витрат на виконання науково-технічних послуг.