Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, які мають науковий ступінь, за 2010–2019 роки

 

 

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб

З них мають науковий ступінь

доктора наук

доктора філософії (кандидата наук)

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових

 досліджень і розробок  

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових

 досліджень і розробок  

20101

1991

99

5,0

684

34,4

20111

1974

112

5,7

744

37,7

20121

1250

76

6,1

419

33,5

20131

1434

81

5,6

436

30,4

20141

1141

41

3,6

277

24,3

20151

763

18

2,4

79

10,4

20162

723

9

1,2

81

11,2

20172

699

к

к

83

11,9

20182

665

к

к

89

13,4

20192

518

к

к

73

14,1

____________

1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, включаючи науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.