Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, за категоріями персоналу

 

(осіб)

 

Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок – усього, осіб

У тому числі

дослідники

техніки

допоміжний персонал

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових

досліджень і розробок

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових

досліджень і розробок  

осіб

у % до загальної кількості працівників, задіяних у виконанні наукових

досліджень і розробок

20101

1991

1692

85,0

192

9,6

107

5,4

20111

1974

1697

86,0

161

8,1

116

5,9

20121

1250

1005

80,4

155

12,4

90

7,2

20131

1434

1008

70,3

95

6,6

331

23,1

20141

1141

728

63,8

89

7,8

324

28,4

20151

763

370

48,5

57

7,5

336

44,0

20162

723

305

42,2

73

10,1

345

47,7

20172

699

284

40,6

76

10,9

339

48,5

20182

665

265

39,9

46

6,9

354

53,2

20192

518

218

42,1

31

6,0

269

51,9

____________

1 Дані за 2010–2015 роки включають постійних та тимчасових працівників (сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового  характеру, включаючи  науково-педагогічних працівників).

2 Починаючи з 2016 року дані наведено без урахування науково-педагогічних  працівників, які не виконували наукові дослідження і розробки.