Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні–травні 2020 року

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

7455

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

60

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

25

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

30

Клас II. Новоутворення

C00–D48

833

  з них злоякісні

C00–C97

827

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

1

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

40

  з них цукровий діабет

E10–E14

38

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

41

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

40

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

56

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

5507

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

4532

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

42

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

674

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

193

  з них грип і пневмонія

J10–J18

98

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

241

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

32

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

7

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

23

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

15

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

4

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

59

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

364

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

48

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

10

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

50

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

19

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

34

  навмисне самоушкодження

X60–X84

94

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

14

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

6

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

6

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2