Кількість померлих за окремими причинами смерті

у січні 2020 року

 

 

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–Y89

1614

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

15

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

5

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

6

Клас II. Новоутворення

C00–D48

184

  з них злоякісні

C00–C97

181

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

5

  з них цукровий діабет

E10–E14

5

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

9

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

9

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

19

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

1169

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

925

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

6

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

171

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

49

  з них грип і пневмонія

J10–J18

24

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

49

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

6

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

1

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

2

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

7

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

1

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

1

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені

 

 

при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифікованих

 

 

в інших рубриках

R00–R99

16

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

87

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

14

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

2

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

11

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

 

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

5

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

7

  навмисне самоушкодження

X60–X84

22

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99,

 

 

Y00–Y09

1