Кількість померлих за окремими причинами смерті

у 2020 році

 

 

Коди причин

смерті за МКХ-10

Осіб

 

 

 

Усього

A00–U85

19519

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

147

  з них

 

 

  туберкульоз

A15–A19

67

  хвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

62

Клас II. Новоутворення

C00–D48

1998

  з них злоякісні

C00–C97

1987

Клас III. Хвороби крові й кровотворних органів та

 

 

окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

6

Клас IV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та

 

 

порушення обміну речовин

E00–E89

91

  з них цукровий діабет

E10–E14

86

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

86

  з них розлади психіки та поведінки внаслідок

 

 

  вживання алкоголю

F10

84

Клас VI. Хвороби нервової системи

G00–G98

120

Клас IX. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

14080

  з них

 

 

  ішемічна хвороба серця

I20–I25

11737

  алкогольна кардіоміопатія

I42.6

93

  цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1666

Клас X. Хвороби органів дихання

J00–J98

482

  з них грип і пневмонія

J10–J18

295

Клас XI. Хвороби органів травлення

K00–K92

593

  з них алкогольна хвороба печінки

K70

85

Клас XII. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

10

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

M00–M99

13

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

69

Клас XV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

33

Клас XVII. Природжені вади розвитку, деформації та

 

 

хромосомні аномалії

Q00–Q99

14

Клас XVIII. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,

 

 

що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,

 

 

не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

181

Клас XX. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

924

  з них

 

 

  транспортні нещасні випадки

V01–V99

132

  випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

36

  нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум’я

X00–X09

88

  випадкове отруєння, спричинене отруйними

X40–X44,

25

  речовинами (крім алкоголю)

X46–X49

  випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

64

  навмисне самоушкодження

X60–X84

249

  наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–X99, Y00–Y09

35

Клас XXII. Коди для особливих цілей

U00–U85

670

  COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

642

  COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

28

______________

1 Дані попередні.