x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області

Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання на 1 жовтня 2020 року

  Усього
Усього юридичних осіб 22843
у тому числі  
фермерське господарство 1091
приватне підприємство 3634
державне підприємство 57
казенне підприємство -
комунальне підприємство 388
дочірнє підприємство 306
іноземне підприємство 2
підприємство об'єднання громадян
(релігійної організації, профспілки)
75
підприємство споживчої кооперації 48
акціонерні товариства 355
з них  
  публічне акціонерне товариство 24
  приватне акціонерне товариство 180
товариство з обмеженою відповідальністю 7956
товариство з додатковою відповідальністю 12
повне товариство 21
командитне товариство 16
кооперативи 542
з них  
  виробничий 16
  обслуговуючий 437
  споживчий
  сільськогосподарський виробничий 45
  сільськогосподарський обслуговуючий 33
органи державної влади, організації (установи, заклади) 3016
з них  
  державна організація (установа, заклад) 297
  комунальна організація (установа, заклад) 1930
  приватна організація (установа, заклад) 12
  організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо) 50
асоціація 52
корпорація 8
консорціум -
концерн 1
спілка споживчих товариств 28
інші об'єднання юридичних осіб 23
товарна біржа 4
кредитна спілка 30
споживче товариство 99
недержавний пенсійний фонд -
політична партія 641
громадська організація 1854
громадська спілка 22
релігійна організація 607
профспілка, об'єднання профспілок 773
творча спілка (інша професійна організація) 19
благодійна організація 307
об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 468
орган самоорганізації населення 30
   
Довідково  
Відокремлені підрозділи юридичних осіб 1416
у тому числі  
  філія (інший відокремлений підрозділ) 1373
  представництво 43