Перелік документів Головного управління статистики у Чернігівській області, які містять публічну інформацію

 

№ з/п

Назва документа

Дата створення документа

Дата надходженя документа

Джерело інфомації (автор, відповідальний підрозділ)

Підстава віднесення інформації з обмеженим доступом

Строк обмеження доступу до інформації, у разі її віднесення до інформації з обмеженим доступом

Галузь

Ключові  слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіо записи тощо)

Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи)

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Форма, місце зберігання документа

 

 1. Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

1.1.

Положення про Головне

управління

статистики

у Чернігівській

області

Затверджено наказом

Держстату

 

 

від 22.09.2015 №217

22.09.2015

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Положення про

Головне

управління

статистики

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.2.

Принципи діяльності органів державної статистики

Наказ Держкомстату

 

від 14.06.2010 №216

14.06.2010

Держстат

 

-

-

-

Принципи діяльності

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.3.

Стратегія розвитку державної статистики на період до 2017 року

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 20.13.2013 №145-р

20.03.2013

Держстат

 

-

-

-

Стратегія розвитку

Текстовий документ

Розпорядження

Кабінету Міністрів

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.4.

Положення про колегію Головного управління статистики у Чернігівській області

Наказ

Головного управління статистики

28.10.2015 №90

28.10.2015

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Положення про колегію

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.5.

Регламент Головного управління статистики у Чернігівській області

Наказ Головного управління статистики

 

від 17.11.2009 №81

 

та Наказ Головного управління статистики про внесення змін до Регламенту

 

від 16.02.2010 №14

17.11.2009

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Регламент

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.6.

Положення про  Комісію з питань удосконалення методології та звітної документації

наказ Держстату  від 24.10.2014 №309

24.10.2014

Держстат

 

-

-

-

Положення про Комісію з питань методології

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.7.

Положення про постійно діючу експертну комісію Головного управління статистики у Чернігівській області  та склад постійно діючих експертних комісій (ЕК) органів державної статистики Чернігівської області

Наказ

Головного управління статистики

від 05.11.2012 №102

 

та Наказ Головного управління статистики про внесення змін до Положення

від 03.11.2014 №90

05.11.2012

 

 

03.11.2014

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Положення про постійно діючу експертну комісію

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.8.

Положення про комітет з конкурсних торгів Головного управління статистики у Чернігівській області

Наказ

Головного управління статистики

від 09.09.2010 №86

09.09.2010

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Положення про комітет з конкурсних торгів

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

1.9.

Положення про Комісію з питань захисту конфіденційної інформації

Наказ Держкомстату

України

від 01.03.2011 №48

01.03.2011

Держстат

 

-

-

-

Положення про комісію з захисту конфіденційності

Текстовий документ

Наказ

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 2. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності

2.1.

Закон України "Про державну статистику"

Закон введено в дію з дня прийняття (згідно з Постановою Верховної Ради України

від 17.09.1992 №2615-XII). Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 13.07.2000 №1922-III (Законом України

від 13.07.2000 №1922-III цей Закон викладено в новій редакції),

від 15.12.2005 №3205-IV,

від 05.03.2009 №1070-VI,

від 01.06,2010 №2289-VI,

від 02.12.2010 №2756-VI

від 13.01.2011 N 2938-VI  

від 16.10.2012 N 5463-VI

від 27.03.2014 N 1170-VII

17.09.1992

Держстат

 

-

-

-

Закон про державну статистику

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.2.

Закон України "Про Всеукраїнський перепис населення"

Закон України від 19.10.2000 № 2058-III. Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України

від 13.04.2012 N 4652-VI

від 16.10.2012 N 5463-VI 

 

19.10.2000

Держстат

-

-

Статистика населення

Закон про Всеукраїнський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.3.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України  "Про державну статистику"

Закон України від 07.02.2002 №3047-III. Із змінами, внесеними згідно з Кодексом              від 16.01.2003 N 436-IV, Законами України

від 19.06.2003 N  973-IV

від 01.07.2010 N 2398-VI

від 05.07.2012 N 5067-VI

від 05.07.2012 N 5076-VI

 

07.02.2002

Держстат

 

-

-

-

Закон про внесення змін

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.4.

Закон України "Про сільськогосподарський перепис"

Закон України

від 23.09.2008 №575-VI.  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України       

від 16.10.2012 N 5463-VI 

від 20.11.2012 N 5495-VI 

 

23.09.2008

Держстат

 

 

 

Статистика сільського господарства

Закон про сільськогосподарський перепис

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.5.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації статистичних спостережень"

Закон України

від 05.03.2009 №1070-VI.  Із змінами і доповненнями, внесеними Законом України       

від 02.12.2010 N 2755-VI

05.03.2009

Держстат

 

-

-

-

Закон щодо організації статистичних спостережень

Текстовий документ

Закон

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.6.

Указ Президента України "Про Державну службу статистики України"

Указ Президента

від 06.04.2011 №396/2011

06.04.2011

Держстат

 

-

-

-

Указ про утворення Держстату

Текстовий документ

Указ Президента

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.7.

Указ Президента України "Про День працівників статистики"

Указ Президента

від 02.12.2002 №1120/2002 

02.12.2002

Держстат

 

-

-

-

Указ про день працівників статистики

Текстовий документ

Указ Президента

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.8.

Указ Президента України "Про символіку Державного комітету статистики України"

Указ Президента        від 20.03.2004 №349/2004  (зі змінами)

20.03.2004

Держстат

-

-

-

Указ про символіку

Текстовий документ

Указ Президента

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.9.

Порядок проведення перевірок достовірності первинних та статистичних даних, вивчення стану первинного обліку і статистичної звітності органами державної статистики

Наказ Держкомстату

від 19.06.2003 №186,

зареєстровано в Мін’юсті 26.09.2003 за №862/8183

26.09.2003

Держстат

 

-

-

-

Порядок проведення перевірок достовірності

Текстовий документ

Наказ

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 3. Перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

3.1.

Наказ "Про порядок надання Головним управлінням статистики у Чернігівській області послуг на платній основі"

Наказ Головного управління статистики

від 30.11.2004 №51

30.11.2004

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Встановлення вартості одного людино-дня

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

3.2.

Положення про порядок і умови користування даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України

Наказ Держкомстату

 

від 28.11.2005 №386

 

 зареєстровано в Мін’юсті 15.12.2005 за №1509/11789

 

із змінами і доповненнями, внесеними

 

наказом Державного комітету статистики України

 

від 22.10.2010 №428/1,

 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

від 23.04.2014 № 486

15.12.2006

Держстат

-

-

-

Положення про порядок користування реєстром

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор ведення реєстру статистичних одиниць

3.3.

Про впровадження та функціонування системи електронної звітності

Наказ Головного управління статистики

від 23.11.2011 №82

23.11.2011

Управління інформаційних технологій

-

-

-

Порядок подання електронної звітності

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

3.4.

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі"

Постанова Кабінету Міністрів України                  від 08.11.2000 №1659           (із змінами, внесеними згідно з постановами КМУ                   від 03.08.2011  №820,                  від 21.11.2013 №842)

08.11.2000

Держстат

-

-

-

Постанова про проведення статистичних спостережень та надання послуг на платній основі

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 4. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

4.1.

Порядок проведення анкетних опитувань користувачів статистичної інформації, підведення підсумків та оприлюднення результатів

Наказ Головного управління статистики

від 23.03.2010 №22 (зі змінами)

23.03.2010

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Порядок проведення анкетних опитувань

Текстовий документ

Наказ

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

 5. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку

5.1

 

 

 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників центрального апарату Головного управління статистики у Чернігівській області

Затверджено зборами трудового колективу Головного управління статистики

 

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Текстовий документ

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.2.

Порядок організації та проведення особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики

Наказ

Головного управління статистики

 

від 29.12.2009

№103

29.12.2009

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Особистий прийом громадян керівництвом

Текстовий документ

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.3.

Розпорядок роботи Головного управління статистики

Затверджено зборами трудового колективу Головного управління статистики

-

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Розпорядок роботи

Текстовий документ

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

5.4.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики

Наказ

Головного управління статистики

 

від 06.07.2012

№66 (зі змінами)

06.07.2012

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Особистий прийом громадян

Текстовий документ

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

 6. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

6.1.

Звіт про виконання плану роботи Головного управління статистики

-

-

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

-

-

-

Звіт про виконання плану

Текстовий документ

Звіт

-

Сектор планування, координації та моніторингу статистичної діяльності

6.2.

Звіт про використання коштів державного бюджету

-

-

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

-

-

-

Звіт про використання коштів держбюджету

Текстовий документ

Звіт

-

Управління фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

6.3.

Інформація щодо стану організації роботи зі зверненнями громадян та вжиті заходи, спрямовані на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

Організація роботи зі зверненнями громадян

Текстовий документ

Огляд

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

6.4.

Аналітична інформація про виконання вимог Закону України "Про запобігання і протидію корупції" в органах державної статистики

-

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

-

-

-

Виконання вимог закону про запобігання корупції

Текстовий документ

Огляд

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 7. Інформація про діяльність суб'єктів владних повноважень

7.1.

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців

Постанова Кабінету Міністрів          від 15.02.2002 №169

(зі  змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ                  від 17.11.2004 №1558,           від 18.05.2005 №371,        від 21.05.2009 №518,          від 08.12.2009 №1432,            від 20.04.2011 №426,             від 31.08.2011 №916,          від 02.11.2011 №1126,          від 23.05.2012 №412,         від 22.08.2012 №809,          від 25.03.2015 №171,          від 14.05.2015 №301)

15.02.2002

Держстат

 

-

-

-

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

Текстовий документ

Постанова Кабінету Міністрів

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

7.2.

Загальний порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

Наказ Головного управління державної служби від 08.07.2011 №164 (зі змінами, внесеними наказами Національного агентства України з питань державної служби            від 17.11.2011  № 57,               від 27.04.2015 №87)

08.07.2011

Держстат

 

-

-

-

Загальний порядок проведення іспитів

Текстовий документ

Наказ

-

Головний спеціаліст-юрисконсульт

7.3.

Місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; Управління інформаційних технологій

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Управління інформаційних технологій

7.4.

 

 

 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та відокремлених підрозділів, основні функції структурних та відокремлених підрозділів

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання

-

-

-

-

Текстовий документ

-

-

Сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання