Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості у 2017 році

 

Підприємства області у 2017р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 28429 млн.грн, з якої 17% реалізовано за межі України.

Із загального обсягу реалізації 73% припадає на продукцію переробної промисловості, 18% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари,   8% – добувної промисловості, 1% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості переважає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (45%). Підприємства цієї галузі є найактивнішими експортерами своєї продукції за кордон.

Понад дві третини (70%) загального обсягу промислової продукції області реалізували підприємства обласного центру та  міста Прилуки.

 

Кривошеєва 676530