Прес-випуск

 

Економічна активність населення Чернігівської області в I кварталі 2017 року

 

За даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в І кварталі 2017 року економічно активними були 466,3 тис. жителів Чернігівської області. З них переважна більшість (88%) була зайнята економічною діяльністю, а решта – відповідно до методології Міжнародної організації  праці – класифікувалась як безробітні.

Кількість зайнятого населення області віком 15–70 років зросла порівняно з І кварталом минулого року майже на 2 тис. та становила в І кварталі 2017 року 410,3 тис. осіб. Рівень зайнятості населення цього віку збільшився за рік з 53,4% до 54%. Проте він був дещо нижче загальнодержавного показника (55,2%). Найвищій рівень зайнятості серед осіб віком 15–70 років зафіксовано в м.Києві (60,5%), найнижчий – у Волинській (48%) та в Тернопільській (49%) областях.

Не мали роботи (прибуткового зайняття) та при цьому активно її шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних, 56 тис. жителів області в працездатному віці. Рівень безробіття населення області цього віку (12,6%) перевищував аналогічний показник у цілому в Україні (10,5%). Вищий, ніж на Чернігівщині, рівень безробіття населення працездатного віку спостерігався у Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Тернопільській областях.

 

Дядечко 653311