Прес-випуск

 

Обсяги реалізованої продукції промисловості за січень–жовтень 2015 року

 

Підприємства області за січень–жовтень 2015р. реалізували промислової продукції (товарів, послуг) на 16869 млн.грн., з якої майже пята частина реалізована за межі України.

Із загального обсягу реалізації 72% припадає на продукцію переробної промисловості, 17% – підприємств із постачання електроенергії, газу, пари, 10% – добувної промисловості, 1% – водопостачання, каналізації та поводження з відходами.

У структурі реалізації переробної промисловості переважає продукція підприємств із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (45%) та виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної  діяльності (10%). Підприємства цих галузей є найактивнішими експортерами своєї продукції за кордон.

Значну частку (38%) загального обсягу промислової продукції області реалізували підприємства обласного центру, 30% – м.Прилук.

 

Кривошеєва 676530