x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 

29.04.2021

Cтатистична інформація

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря у 1990–2020 роках

Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря у 1990–2020 роках

Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році

Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (сенкція за КВЕД)

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів в атосферне повітря за категоріями джерел викидів у 2020 році


Eкcпрес-випуски

Заробітна плата в березні 2021 року

Доходи та витрати населення по регіонах (попередні дані) у 2020 році


Прес-випуск

Заробітна плата в області в березні 2021 року