x
Президент України Верховна Рада України
Конституційний суд України Рада національноїа безпеки і оборони України

Державна служба статистики України

Інші органи виконавчої влади
Головне управління статистики
у Чернігівській області
 


Населення та міграція | Ринок праці | Освіта | Доходи та умови життя | Дільність підприємств | Внутрішня торгівля | Сільське, лісове та рибне господарство | Транспорт | Зовнішньоекономічна діяльність | Ціни | Kомплексна статистикаПерелік матеріалів
Індекс відпові-дального підрозділу*(місце зберігання документу)
Дата створення (оприлюднення)
січень лютий березеньквітеньтравеньчервеньлипеньсерпеньвересеньжовтеньлистопадгрудень
ІІ. Публікації
Демографічна та соціальна
статистика
Збірник «Чисельність наявного населення Чернігівської області» 03.2 05
2018
Збірник «Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком» 03.2 06
2018
Демографічний щорічник «Населення Чернігівської області – 2018» 03.2 06
2018

Ринок праці
 
Збірник «Праця в Чернігівській області» 07.1 16
2018

Освіта
 
Збірник «Освіта в Чернігівській області» 07.1 25
2018

Доходи та умови життя
 
Збірник «Стан здоров’я населення Чернігівської області» 07.2 08
2018
Збірник «Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернігівської області» 07.2 07
2019

Економічна діяльність
 

Діяльність підприємств
 
Збірник «Діяльність підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності Чернігівської області» 08 28
2018
Збірник «Діяльність малих підприємств Чернігівської області» 08 28
2018

Внутрішня торгівля
 
Збірник «Роздрібна торгівля Чернігівської області» 08 02
2018

Сільське, лісове та рибне
господарство

 
Збірник «Сільське господарство Чернігівщини» 06.2 30
2018

Транспорт
 
Збірник «Транспорт і зв'язок Чернігівської області» 08 17
2018

Зовнішньоекономічна
діяльність

 
Збірник «Зовнішньоекономічна діяльність Чернігівщини» 08 10
2018

Ціни
 
Збірник «Індекси споживчих цін» 05 27
2018

Багатогалузева статистична
інформація

 

Комплексна статистика
 
Збірник «Чернігівщина в цифрах» 09 31
2018
Збірник «Статистичний щорічник Чернігівщини» 09 10
2018
Збірник «Статистичний щорічник м.Чернігова» 09 07
2018
Статистичний бюлетень «Соціально-економічне становище Чернігівської області» 09 08
11.2019
04
2019
06
01.2020
03
02.2020
06
03.2020
04
04.2020
06
05.2020
04
06.2020
04
07.2020
05
08.2020
04
09.2020
04
10.2020

*Довідково:
 


Індекс
відповідального
підрозділу
Назва відповідального підрозділу
(місце зберігання документу)
 
03.2Відділ переписів та демографічної статистики
05Відділ реєстрації цін
06.2Відділ обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища
07.1Відділ обробки даних соціальної статистики
07.2Відділ обробки даних вибіркових обстежень населення
08Відділ аналізу даних статистичних спостережень
09Відділ поширення інформації та комунікацій