Головна сторінка» Діяльність Головного управління» План заходів Головного управління статистики що...

ЗАТВЕРДЖЕНО                             
Наказ Головного управління         
статистики у Чернігівській області
28 грудня 2016 року № 127              

ПЛАН ЗАХОДІВ
Головного управління статистики у Чернігівській області
щодо запобігання корупції в органах державної статистики області на 2017 рік


№ п/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Проведення роз'яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт; керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики постійно
2. Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання корупції головний спеціаліст-юрисконсульт; керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики постійно
3. Направлення працівників Головного управління статистики згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національній академії внутрішніх справ України та в їх регіональних відділеннях сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання згідно планам-графікам навчальних закладів, де розміщується відповідне державне замовлення
4. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання службової діяльності державних службовців Головного управління статистики, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання постійно
5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, визначені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
6. Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у Головному управлінні статистики (згідно статей 56 - 58 Закону України "Про запобігання корупції") сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; головний спеціаліст-юрисконсульт за потребою
7. Проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб дисциплінарна комісія за потребою
8. Інформування головного спеціаліста-юрисконсульта про випадки вчинення державними службовцями Головного управління статистики корупційних діянь керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики негайно після виявлення
9. Надання допомоги працівникам Головного управління статистики в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; головний спеціаліст-юрисконсульт до 1 квітня
10. Перевірка факту подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в Головному управлінні статистики, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; головний спеціаліст-юрисконсульт у строки, встановлені Порядком, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19
11. Підготовка та надання до Держстату інформації щодо подання суб'єктами декларування, які працюють (працювали) в Головному управлінні статистики, декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016 рік сектор кадрово-документального забезпечення та контролю виконання; головний спеціаліст-юрисконсульт до 5 квітня
12. Участь у роботі тендерного комітету, конкурсної комісії, дисциплінарної комісії Головного управління статистики головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
13. Розгляд на колегії Головного управління статистики питання дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики області головний спеціаліст-юрисконсульт згідно плану роботи колегії Головного управління статистики на 2017 рік
14. Проведення комплексних експертних оцінок відокремлених підрозділів Головного управління статистики. Підготовка за їх результатами висновків та рекомендацій головний спеціаліст-юрисконсульт (у складі робочої групи) згідно з комплексною програмою Головного управління статистики на 2017 рік
15. Проведення юридичної (антикорупційної) експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
16. Врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих осіб Начальник Головного управління статистики;керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики протягом 2-ох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів
17. Забезпечення функціонування та оновлення розділу веб-сторінки "Запобігання проявам корупції" управління інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
18. Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання корупції та про працівників органів державної статистики області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики управління інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт лютий
19. Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики області Закону України "Про запобігання корупції" Начальник Головного управління статистики у разі надходження
20. Проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" Начальник Головного управління статистики остання п'ятниця місяця
21. Подання до Держстату інформації про показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції головний спеціаліст-юрисконсульт Щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним
22. Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2017 рік та подання відповідного звіту до Держстату головний спеціаліст-юрисконсульт грудень
23. Затвердження плану заходів Головного управління статистики у Чернігівській області щодо запобігання корупції в органах державної статистики області на 2018 рік Начальник Головного управління статистики; головний спеціаліст-юрисконсульт грудень


| Новини | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Доступ до публічної інформації | Нормативно-правова база |
| Публікації | Соціально-економічне становище регіону | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Звітна документація | Електронна звітність |
| Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) | Замовлення статистичної інформації | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Міжнародна діяльність |
| Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення | Статистична звітність | Оголошення | Поштова скринька |