Головна сторінка» Діяльність Головного управління» План заходів Головного управління статистики що...

ЗАТВЕРДЖЕНО                                               

Наказ Головного управління статистики         
у Чернігівській області                                   

25 грудня 2017 року № 125                           

План заходів
щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики
у Чернігівській області на 2018 рік


№ п/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Проведення роз’яснювальної роботи серед державних службовців Головного управління статистики з питань дотримання антикорупційного законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт; керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики постійно
2. Забезпечення виконання плану підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики з питань запобігання корупції головний спеціаліст-юрисконсульт; керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики згідно плану-графіку підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління статистики
3. Направлення працівників Головного управління статистики згідно із визначеною потребою на підвищення кваліфікації за професійними програмами, програмами тематичних короткотермінових семінарів з питань запобігання корупції сектор управління персоналом та документального забезпечення згідно планам-графікам навчальних закладів, де розміщується відповідне державне замовлення
4. Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, щорічного оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Головного управління статистики, а також вжиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів сектор управління персоналом та документального забезпечення постійно
5. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, про спеціальні обмеження, визначені законами України "Про державну службу" та "Про запобігання корупції" сектор управління персоналом та документального забезпечення; головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
6. Проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком в Головному управлінні статистики (згідно статей 56 – 58 Закону України "Про запобігання корупції") сектор управління персоналом та документального забезпечення; головний спеціаліст-юрисконсульт за потребою
7. Проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб дисциплінарна комісія за потребою
8. Інформування головного спеціаліста-юрисконсульта про випадки вчинення державними службовцями Головного управління статистики корупційних діянь керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики негайно після виявлення
9. Надання допомоги працівникам Головного управління статистики в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік сектор управління персоналом та документального забезпечення; головний спеціаліст-юрисконсульт до 1 квітня
10. Перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування, які працюють (працювали), припиняють діяльність або претендують на зайняття посад державної служби в Головному управлінні статистики сектор управління персоналом та документального забезпечення; головний спеціаліст-юрисконсульт у строки, встановлені Порядком, затвердженим рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.09.2016 № 19
11. Підготовка та надання до Держстату інформації щодо подання суб'єктами декларування Головного управління статистики декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік сектор управління персоналом та документального забезпечення; головний спеціаліст-юрисконсульт до 5 квітня
12. Участь у роботі тендерного комітету, конкурсної комісії, дисциплінарної комісії Головного управління статистики головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
13. Розгляд на колегії Головного управління статистики питання дотримання вимог антикорупційного законодавства в органах державної статистики області головний спеціаліст-юрисконсульт згідно плану роботи колегії Головного управління статистики на 2018 рік
14. Проведення експертних оцінок відокремлених підрозділів Головного управління статистики. Підготовка за їх результатами висновків та рекомендацій головний спеціаліст-юрисконсульт (у складі робочої групи) згідно з комплексною програмою Головного управління статистики на 2018 рік
15. Проведення антикорупційної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, підготовлених структурними підрозділами Головного управління статистики головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
16. Врегулювання конфлікту інтересів у підлеглих осіб Начальник Головного управління статистики; керівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики протягом 2-ох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої особи конфлікту інтересів
17. Забезпечення функціонування та оновлення розділу веб-сторінки "Запобігання проявам корупції" управління інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт постійно
18. Інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання корупції та про працівників органів державної статистики області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень на офіційному веб-сайті Головного управління статистики управління інформаційних технологій; головний спеціаліст-юрисконсульт лютий
19. Розгляд звернень громадян щодо фактів порушень працівниками органів державної статистики області Закону України "Про запобігання корупції" Начальник Головного управління статистики у разі надходження
20. Проведення прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією" Начальник Головного управління статистики остання п'ятниця місяця
21. Подання до Держстату інформації про показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції головний спеціаліст-юрисконсульт щокварталу до 1 числа місяця, наступного за звітним
22. Узагальнення результатів проведеної антикорупційної роботи за 2018 рік та подання відповідного звіту до Держстату головний спеціаліст-юрисконсульт грудень
23. Затвердження плану заходів щодо запобігання корупції в Головному управлінні статистики у Чернігівській області на 2019 рік Начальник Головного управління статистики; головний спеціаліст-юрисконсульт грудень


                 Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                                                    І. В. Шкінь

| Головна | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Громадянам | Документи |
| Публікації | Соціально-економічний розвиток Чернігівської області | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Статистичні спостереження | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) |
| Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | | Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення |
| Статистична звітність | | | Поштова скринька |