Головна сторінка» Діяльність Головного управління» Аналітична інформація про виконання вимог антик...

Звіт про проведену роботу
головним спеціалістом-юрисконсультом

назва підрозділу
Головного управління статистики у Чернігівській області
найменування територіального органу державної статистики
за 2016 рік


 1. Відомості про:
 2. 1) у Головному управлінні статистики не зафіксовано жодного факту порушення вимог антикорупційного законодавства;

  2) корупційних ризиків за напрямками діяльності Головного управління статистики не визначено;

  3) Інформація про результати проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави в Головному управлінні статистики у Чернігівській області за 2016 рік

  Загальна кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, що успішно пройшли спеціальну перевірку Кількість осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави, що не пройшли спеціальну перевірку
  у зв'язку із притягненням особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості у зв'язку з виявленням факту про те, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення у зв'язку з виявленням недостовірних відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у зв'язку з перебуванням особи на диспансерному психіатричному, та/або наркологічному обліку у зв'язку з виявленням недостовірних даних про освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації у зв'язку з виявленням інших порушень, передбачених законодавством
  - - - - - - -

  4) з метою дотримання вимог фінансового контролю всі державні службовці Головного управління статистики подали декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік. Крім того, державні службовці, які віднесені до категорії "Б", також подали щорічні декларації за минулий рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції .

  5) за результатами проведення юридичної експертизи проектів організаційно-розпорядчих документів, які видавалися в Головному управлінні статистики, чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, не виявлено.

  6) серед працівників Головного управління статистики постійно проводиться роз'яснювальна робота з підвищення рівня знань з питань запобігання корупції.

  Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації працівників Головного управління статистики на 2016 рік було висвітлено наступні питання:

  01.03.2016 - "Правила етичної поведінки державних службовців, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року №65";

  11.03.2016 - "Порядок заповнення Декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік";

  30.06.2016 - питання дотримання антикорупційного законодавства в органах державної статистики області розглядалося на колегії Головного управління статистики;

  08.12.2016 - "Основні положення Закону України від 10 грудня 2015 року № 889-VІІІ "Про державну службу"".

  Лекційні матеріали з цих питань та метеріали колегії було доведено до відома всіх працівників обласного апарату Головного управління статистики та надіслано до управлінь (відділів, сектору) статистики у районах.

 3. Начальнику Головного управління запропоновано і надалі розглядати питання дотримання антикорупційного законодавства на засіданнях колегії Головного управління статистики та в рамках проведення навчання за програмами семінарів.
 4. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання та виявлення корупції відбувається шляхом постійного оновлення рубрики "Запобігання проявам корупції" на веб-сайті Головного управління статистики, розміщення інформації на однойменному стенді в приміщенні Головного управління статистики та проведення відповідальною особою прямої телефонної лінії на тему "Боротьба з корупцією".
 5. Представники Головного управління статистики не залучалися до участі в соціологічних дослідженнях, що проводяться державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення органу виконавчої влади, з питань поширення корупції.
 6. Відомості про працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень:


 7. Найменування територіального органу державної статистики Прізвище, ім’я, по батькові, посада, категорія і ранг державного службовця, притягнутого до відповідальності Ознаки корупційного правопорушення Прийняте судом рішення (стаття, вид покарання, сума накладеного штрафу, грн) Заходи, вжиті до державного службовця згідно із статтею 30 Закону України «Про державну службу»
  1 2 3 4 5
  Головне управління статистики у Чернігівській області - - - -

 8. Керівництвом Головного управління статистики проводяться системні заходи щодо забезпечення дотримання вимог антикорупційного законодавства. Відповідні питання щорічно розглядаються на засіданнях колегії Головного управління статистики та в рамках проведення навчання з підвищення кваліфікації працівників органів статистики. Лекційні матеріали з цих питань направляються для ознайомлення до управлінь (відділів, секторів) статистики у районах. Постійно надаються особисті консультації працівникам Головного управління статистики з питань запобігання та виявлення корупції, застосування норм чинного законодавства. Контроль за впровадженням антикорупційних заходів у відокремлених підрозділах Головного управління статистики здійснюється під час проведення комплексних експертних оцінок.
 9. Дотриманню антикорупційного законодавства сприяє відкритість і прозорість у роботі органів статистики області: ведеться робота з респондентами та користувачами статистичної інформації; постійно оновлюється інформація на веб-сайті Головного управління статистики; у регіональних періодичних друкованих виданнях систематично розміщуються матеріали державних статистичних спостережень та інформація про діяльність органів державної статистики; проводяться інтернет-конференції.

  Про виконання вимог антикорупційного законодавства подаються звіти до Державної служби статистики України.

| Головна | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Громадянам | Документи |
| Публікації | Соціально-економічний розвиток Чернігівської області | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Статистичні спостереження | Електронна звітність | Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) |
| Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | | Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення |
| Статистична звітність | | | Поштова скринька |