Ринок праці

 
Замовити літературу даного розділу можна за телефонами
(04622)4-13-11
(0462)775-464
(0462)774-167
Статистичний збірник
"Праця в Чернігівській області у 2014 році"

Містить дані, що відображають кількісні та якісні характеристики найманих працівників й основні тенденції, які відбулись у сфері соціально-трудових відносин.

Інформацію згруповано за видами економічної діяльності, деякі показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів.

  Кількість стор. - 130
  Термін видання: 30 вересня
Файл .zip Презентаційна версія 2014 (2.2 Мб)
Файл .zip Праця в Чернігівській області у 2013 році (2.8 Мб)
Файл .zip Праця в Чернігівській області у 2012 році (3 Мб)
Файл .zip Праця в Чернігівській області у 2011 році (3.4 Мб)
Статистичний збірник
"Економічна активність населення Чернігівської області у 2014 році"

Містить дані за результатами вибіркових обстежень населення з питань економічної активності. Методологію та програму проведення зазначених обстежень розроблено відповідно до рекомендацій Міжнародної Організації Праці.

Матеріали, що містяться в збірнику, характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Чернігівщини.

  Кількість стор. - 130
  Термін видання: 09 жовтня
Файл .zip Презентаційна версія 2014 (3.3 Мб)
Файл .zip Економічна активність населення Чернігівської області у 2013 році (3.3 Мб)
Файл .zip Економічна активність населення Чернігівської області у 2012 році (959.2 Кб)
Файл .zip Економічна активність населення Чернігівської області у 2011 році (856.4 Кб)
Статистичний бюлетень
"Заробітна плата та її виплата станом на 1________(місяць) 2015 року"

Містить інформацію про кількість найманих працівників, заробітну плату та стан її виплати на підприємствах, в організаціях та установах області. Інформацію згруповано за видами економічної діяльності, деякі показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів.

  Кількість стор. - 27
  Термін видання: 30 січня, 02 та 31 березня, 30 квітня, 29 травня, 01 та 31 липня, 31 серпня, 30 вересня, 30 жовтня, 30 листопада, 30 грудня
Статистичний бюлетень
“Ринок праці Чернігівської області за 2014 рік/ І квартал/ І півріччя/ 9 місяців 2015 року"

Містить інформацію про стан ринку праці Чернігівщини: зайнятість та безробіття, оплату праці та використання робочої сили. Інформацію згруповано за видами економічної діяльності, деякі показники наведено в розрізі міст обласного значення та районів.

  Кількість стор. - 50
  Термін видання: 05 березня, 29 травня, 31 серпня, 30 листопада
Статистичний бюлетень
"Державна служба Чернігівщини у 2014 році"

Містить дані щодо кількісного та якісного складу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, їх розподіл за статтю, категоріями посад, стажем державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, рівнем освіти.

Бюлетень розраховано на фахівців органів законодавчої та виконавчої влади.

  Кількість стор. - 25
  Термін видання: 27 квітня
Статистичний бюлетень
"Кількісний та якісний склад працівників у 2014 році"

Містить інформацію про кількісний та якісний склад працюючих на підприємствах, в організаціях та установах області на кінець 2014р., а також про підготовку та підвищення кваліфікації кадрів у 2014р.

Показники згруповано за видами економічної діяльності.

  Кількість стор. - 25
  Термін видання: 30 квітня
Доповідь
"Державна служба Чернігівщини у 2014 році"

Підготовлена за підсумками державного статистичного спостереження щодо складу працівників державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування. Містить інформацію щодо якісного та вікового складу, рівня освіти, стажу служби, руху кадрів, заробітної плати державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування.

Доповідь доповнено графіками, діаграмами та табличним матеріалом, що дає змогу наочно уявити подану інформацію.

  Кількість стор. - 14
  Термін видання: 20 квітня
Доповідь
"Використання найманої праці на підприємствах Чернігівської області у 2014 році"

Містить інформацію, яка базується на системі показників державних статистичних спостережень із праці.

Доповідь відображає кількісні та якісні показники, основні тенденції, що відбулися в області у 2014р. та характеризують зайнятість населення, оплату праці штатних працівників та стан її виплати, використання робочого часу, мобільність робочої сили, кількісний та якісний склад працівників, професійну підготовку кадрів на виробництві, стан укладання колективних договорів тощо.

  Кількість стор. - 36
  Термін видання: 30 червня
Доповідь
"Економічна активність населення Чернігівської області у 2014 році"

Підготовлено за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.

У доповіді вміщено матеріали, що характеризують економічну активність населення, зайнятість, безробіття тощо. Доповідь доповнено графіками, діаграмами та табличним матеріалом, що дає змогу наочно уявити подану інформацію.

  Кількість стор. - 20
  Термін видання: 07 серпня
Буклет
"Економічна активніть населення Чернігівської області"

Підготовлено за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності. Дані, що розміщено в динаміці за 2010-2014рр., характеризують економічну активність населення, зайнятість, безробіття, економічну неактивність населення.

Буклет наповнено графіками, діаграмами та табличним матеріалом, що дає змогу наочно уявити подану інформацію.

Наведену в буклеті інформацію можна використати для гендерного аналізу, співставлень зайнятості та безробіття населення міських поселень та сільської місцевості, досліджень причин безробіття в регіоні тощо.

  Кількість стор. - 6
  Термін видання: 09 липня

| Новини | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Доступ до публічної інформації | Нормативно-правова база |
| Публікації | Соціально-економічне становище регіону | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Звітна документація | Електронна звітність |
| Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) | Замовлення статистичної інформації | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Міжнародна діяльність |
| Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення | Статистична звітність | Оголошення | Поштова скринька |