Головна сторінка» Публікації» Населення та міграція

Населення та миграція

 
Замовити літературу даного розділу можна за телефоном
(0462)675-087
Статистичний довідник
"Адміністративно-територіальний устрій Чернігівської області"

Містить інформацію про адміністративно-територіальний устрій області. У ньому наведено перелік усіх населених пунктів області, відомості про райони, міста обласного та районного значення, селища міського типу, про міські, селищні, сільські ради та підпорядковані їм населені пункти.

Крім того, у довіднику подано алфавітний покажчик населених пунктів, об'єднаних з іншими населеними пунктами; населених пунктів, виключених з облікових даних у зв'язку з переселенням жителів; перелік ліквідованих районів протягом 1959-1962рр.

  Кількість стор. - 91
  Термін видання: 27 березня
Статистичний збірник
"Чисельність наявного населення Чернігівської області"

Містить розрахункові дані (станом на 1 січня 2015р.) про чисельність наявного населення в районах та міських поселеннях, угрупування населених пунктів області за кількістю населення, яке в них проживає.

Показано адміністративно-територіальний устрій області. Крім того, уміщено інформацію про чисельність наявного населення в регіонах України.

  Кількість стор. - 35
  Термін видання: 30 квітня
Файл .zip Презентаційна версія 2014 (1.1 Мб)
Файл .zip Чисельність наявного населення Чернігівської області 2013 (456.8 Кб)
Файл .zip Чисельність наявного населення Чернігівської області 2012 (373.3 Кб)
Файл .zip Чисельність наявного населення Чернігівської області 2011 (418.5 Кб)
Статистичний збірник
"Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком на 1 січня 2015 року"

Містить розрахункові дані про чисельність і склад постійного населення за статтю та віком (за однорічними, п'ятирічними та окремими віковими групами). Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного віку населення, демографічне навантаження на осіб у віці 15-64 та 16-59 років тощо. Дані наведено по області, у розрізі міст обласного значення та районів, окремо в міських поселеннях та сільській місцевості. Крім того - окремі показники в Україні та її регіонах.

  Кількість стор. - 90
  Термін видання: 26 червня
Файл .zip Презентаційна версія на 1 січня 2015 року (2.8 Мб)
Файл .zip Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком на 1 січня 2014 року (1.1 Мб)
Файл .zip Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком на 1 січня 2013 року (1.5 Мб)
Файл .zip Розподіл постійного населення Чернігівської області за статтю та віком на 1 січня 2012 року (1.4 Мб)
Демографічний щорічник
"Населення Чернігівської області - 2014"

Висвітлює дані про чисельність та склад населення за статтю та віком, його розміщення на території області, основні показники, що характеризують процеси відтворення населення (народжуваність, смертність, шлюби та розлучення), міграційного руху. Більшість даних подано в динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та районів. Наведено дані про загальні демографічні показники в регіонах України, а також в окремих країнах світу. Вміщено дані про кількісний та якісний склад домогосподарств Чернігівщини за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств.

  Кількість стор. - 155
  Термін видання: 15 вересня
Файл .zip Презентаційна версія 2014 (1.7 Мб)
Файл .zip Населення Чернігівської області 2013 (1.5 Мб)
Файл .zip Населення Чернігівської області 2012 (1.3 Мб)
Файл .zip Населення Чернігівської області 2011 (1.5 Мб)
Статистичний бюлетень
"Смертність населення від зовнішніх причин смерті в побуті" за 2014 рік/ січень-березень/січень-червень/ січень-вересень 2015 року

Містить інформацію про розподіл померлих від неприродних причин смерті в побуті за причинами загибелі в містах обласного значення, районах, міських поселеннях та сільській місцевості наростаючим підсумком із початку року.

Наведено відносні показники смертності.

  Кількість стор. - 20
  Термін видання: 20 лютого, 21 травня, 21 серпня, 20 листопада
Статистичний бюлетень
"Основні демографичні показники в містах обласного значення та районах"

Містить річні статистичні дані про демографічні показники в області, містах обласного значення та районах.

  Кількість стор. - 25
  Термін видання: 28 квітня
Доповідь
"Формування чисельності населення Чернігівської області на 1 січня 2015 року"

Містить аналіз факторів формування чисельності населення в області: природного руху населення, міграційних процесів, адміністративно-територіальних перетворень. Показники наведено в динаміці за ряд років у розрізі міст обласного значення та районів.

  Кількість стор. - 13
  Термін видання: 18 травня
Доповідь
"Демографічна ситуація в Чернігівській області у 2014 році"

Містить характеристику демографічної ситуації в області, аналіз чинників, що впливають на формування чисельності та складу населення за статтю та віком, у динаміці за ряд років у цілому в області, у розрізі міст обласного значення та районів. Проаналізовано основні показники, що характеризують процеси відтворення (народжуваність, захворюваність, смертність, шлюби та розлучення) та міграційний рух населення.

  Кількість стор. - 26
  Термін видання: 20 серпня
Буклет
"Гендерний портрет регіону"

Містить інформацію про чисельну характеристику населення за статтю, співвідношення кількості чоловіків і жінок за віковими групами, їх середній вік та очікувану тривалість життя; смертність чоловіків і жінок від основних причин смерті. Наведено ряд показників, що характеризують чоловіків і жінок на ринку праці: розподіл державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за статтю та категоріями посад; кількість працюючих жінок та їх заробітну плату за видами економічної діяльності; освітній рівень працюючих; показники зареєстрованого безробіття.

  Кількість стор. - 8
  Термін видання: 28 серпня

| Новини | Про Головне управління статистики | Діяльність Головного управління | Доступ до публічної інформації | Нормативно-правова база |
| Публікації | Соціально-економічне становище регіону | Статистична інформація | | Експрес (прес) - випуски |
| | Метаописи держстатспостережень | Методологія та класифікації | Звітна документація | Електронна звітність |
| Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України(ЄДРПОУ) | Замовлення статистичної інформації | Корисна інформація | Здійснення реформ в Україні | Міжнародна діяльність |
| Конкурс на заміщення вакантних посад | Всеукраїнський перепис населення | Статистична звітність | Оголошення | Поштова скринька |